02/11/2018 | Thay đồng hồ điện 3 pha Quận Gò Vấp

[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4428″]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

02/11/2018 | Thay đồng hồ điện 3 pha Quận Gò Vấp

Dịch vụ lắp đặt, thay đồng hồ điện của 1FIX™ có áp dụng cho cả các loại đồng hồ 3 pha (tất nhiên là không bao gồm đồng hồ của điện lực). Khách hàng ở Quận Gò Vấp yêu cầu thợ điện 1FIX™ đển kiểm tra xem tại sao đồng hồ điện 3 pha bị ngưng hoạt động. Sau khi kiểm tra thì xác nhận nguyên nhân là do thiết bị đã bị hỏng, nên phải thay thế đồng hồ 3 pha khác. Việc thay thế đồng hồ thì đơn giản, khách hàng chỉ việc mua đúng đồng hồ và thợ điện 1FIX™ thao tác gắn vào, chỉ trong vòng 5 phút.

Như hình, đồng hồ điện 3 pha là nguồn tổng từ điện lực cấp xuống, sau đó khách hàng mới tách ra các đồng hồ 1 pha để phục vụ việc kinh doanh riêng và kiểm soát được chỉ số tiêu thụ riêng lẻ.

[/col]

[/row]
[gap]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4424″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4425″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4426″]

[/col]

[/row]
[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]