07/11/2018 | Di dời máy lạnh, vệ sinh và bơm gas máy lạnh tại Quận 7

07/11/2018 | Di dời máy lạnh, vệ sinh và bơm gas máy lạnh tại Quận 7

Khách hàng Đại học Cảnh sát tại Tân Phong, Quận 7 muốn di dời 2 đầu lạnh của máy lạnh để sử dụng máy lạnh đạt hiệu quả hơn cho phòng Server trung tâm. Thông thường dịch vụ di dời luôn đi kèm công việc lắp đặt lại ống đồng vì khoảng cách từ cục nóng đến vị trí mới của đầu lạnh thường khác với khoảng cách cũ, nên phải thay ống đồng mới.

[ux_slider]

[ux_image id=”4731″]

[ux_image id=”4735″]

[ux_image id=”4734″]

[ux_image id=”4733″]

[ux_image id=”4732″]

[/ux_slider]

Sau khi hoàn thành việc di dời thì thợ điện lạnh 1FIX™ tiếp tục tiến hành kiểm tra và bảo trì các máy lạnh khác trong trung tâm, tiến hành vệ sinh và bơm, nạp gas cho máy lạnh đáp ứng được điều kiện vận hành tối ưu.

[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]