12/11/2018 | Sửa chập điện cho nhà cháy tại Quận Tân Bình

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

12/11/2018 | Sửa chập điện cho nhà cháy tại Quận Tân Bình

Nhà khách hàng tại Quận Tân Bình bị hỏa hoạn và bị niêm phong mất mấy ngày bởi cảnh sát PCCC. Khách hàng chưa muốn đầu tư lắp đặt lại hoàn toàn hệ thống điện ngay mà muốn sửa chập điện và đi nguồn để sử dụng tạm trước khi sửa nhà lại.

Do nhà bị hỏa hoạn, các đường dây điện bị nóng chảy nên việc dò chập điện, tách nguồn, cắt bớt các đường dây không thể sử dụng lại rất phức tạp. Ngoài ra trước khi đấu nối để kiểm tra thì phát hiện bị sự cố nhảy CB tổng ngoài cột điện do chập điện trước đây nên phải nhờ điện lực xuống bật lại CB để tiếp tục thi công.

Nguồn: 1Fix

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4941″]

[/col]

[/row]
[ux_slider]

[ux_image id=”4936″]

[ux_image id=”4937″]

[ux_image id=”4938″]

[ux_image id=”4939″]

[ux_image id=”4940″]

[ux_image id=”4942″]

[ux_image id=”4943″]

[ux_image id=”4944″]

[ux_image id=”4945″]

[/ux_slider]
[gap]

[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ image_height=”56.25%”]