15/11/2018 | Sửa quạt hút nhà bếp tại Quận Tân Bình

15/11/2018 | Sửa quạt hút nhà bếp tại Quận Tân Bình

Khách hàng đang vận hành nhà hàng tại Quận Tân Bình yêu cầu dịch vụ sửa quạt hút của 1FIX™ đến khắc phục nhanh chóng để bếp có thể hoạt động bình thường. Loại quạt hút âm trần nhà hàng đang sử dụng là loại kích thước 600mm X 600mm, sau khi kiểm tra thì thợ điện 1FIX™ báo với khách là không cần thay quạt hút mà chỉ cần thay tụ điện của quạt.

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5003″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5002″]

[/col]

[/row]
[block id=”4880″]

[ux_products cat=”1143″]

[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]