20/10/2018 | Sửa chập điện bảng hiệu tại Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

20/10/2018 | Sửa chập điện bảng hiệu tại Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

Khách hàng tại đường Hoa Lan, báo có sự cố nhảy CB, nguyên nhân có thể do chập mạch ở một thiết bị nào đó, khách hàng nghi ngờ là từ bảng hiệu vì do các thiết bị trong văn phòng làm việc đều hoạt động bình thường mà không có dấu hiệu hư hỏng. Sau khi rút tất cả thiết bị ra và bật lại CB thì lại bị sập lần nữa.

Thợ điện 1FIX™ sau khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện nguyên nhân phát sinh đúng là từ bảng hiệu, lần này khách hàng đoán rất chính xác.

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3934″ height=”100%”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3932″ height=”100%”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3931″ height=”100%”]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”500px” bg=”3933″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”60″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left” bg=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

sửa chập điện

Vận hành hoàn chỉnh

Sau khi tiến hành khắc phục bằng cách thay thế các phần dây hư hỏng ngoài bảng hiệu thì tiến hành cấp lại nguồn bảng hiệu, vận hành hoàn chỉnh và bàn giao cho khách hàng.

[/text_box]

[/ux_banner]

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬA CHẬP ĐIỆN KHÁC

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ ids=”3854,3641,3405,3269″ image_height=”56.25%”]