21/10/2018 | Sửa chập điện 3 pha tại nhà hàng, Quận Tân Bình

21/10/2018 | Sửa chập điện 3 pha tại nhà hàng, Quận Tân Bình

Máy hút công nghiệp trong bếp của nhà hàng bị dừng hoạt động đột ngột và có mùi nhựa cháy khét nên nhà hàng phải cắt điện bếp về báo cho 1FIX™ đến hỗ trợ sửa chữa. Sau khi kiểm tra thì phát hiện điểm tiếp nối tại Contactor bị lỏng, có thể do sử dụng trong thời gian dài nên bị thoái hoá, thợ điện 1FIX™ đã kiểm tra kỹ để tìm xem có nguyên nhân khác hay không và sau đó đơn giản là thay thế Contactor mới, đấu nối hoàn chỉnh và vận hành thử ổn thỏa trước khi bàn giao cho khách hàng sử dụng.

[row col_style=”dashed”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3856″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3859″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3857″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3858″]

[/col]

[/row]

Nguồn: https:1fix.vn

NHẬT KÝ CÁC SỬA CHỮA MỚI NHẤT

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”269″ image_height=”56.25%”]