24/11/2018 | Lắp đặt bồn nước Inox Tân Á Đại Thành mới, thi công lắp đường ống nước nóng PPR tại Quận Bình Tân

24/11/2018 | Lắp đặt bồn nước Inox Tân Á Đại Thành mới, thi công lắp đường ống nước nóng PPR tại Quận Bình Tân

Khách hàng giao khoán cho thợ điện nước của 1FIX™ thi công các hạng mục bao gồm cung cấp và lắp đặt bồn nước Inox, lắp đường ống nước nóng PPR mới đến các tầng của nhà. Phần lắp đặt bồn Inox Tân Á Đại Thành có chút phức tạp ngoài dự kiến là do chân đế bồn nước có sẵn thấp hơn máy nước nóng năng lượng mặt trời mới lắp nên phải hàn thêm phần khung sắt bổ sung để nâng bồn Inox này cao hơn bồn nước năng lượng mặt trời, có như vậy thì nước từ bồn Inox mới cấp được vào bồn nước nóng năng lượng mặt trời.

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5478″ height=”747px”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5480″]

[ux_image id=”5479″]

[ux_image id=”5482″]

[/col]

[/row]

Do phải đi đường ống nước nóng PPR mới đến nhà vệ sinh ở tầng dưới nên phải đục tường, đi ống âm theo đường đến hộp Gen, hàn nối và cấp nguồn nước nóng.

[ux_slider]

[ux_image id=”5497″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5498″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5499″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5501″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5502″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5503″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5504″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”5505″ height=”56.25%”]

[/ux_slider]
[gap]

Xây tô lại, lót gạch, trả lại hiện trường cũ cho khách hàng. Thông thường việc xây và lót gạch lại chỉ đáp ứng khoảng 90% như cũ vì việc tìm được gạch giống nguyên thủy đôi lúc là bất khả thi.

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5486″ height=”500px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5487″ height=”500px”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5488″ height=”500px”]

[/col]

[/row]
[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]