31/10/2018 | Thi công hệ thống điện 3 pha cho nhà xưởng tại Quận Gò Vấp

31/10/2018 | Thi công hệ thống điện 3 pha cho nhà xưởng tại Quận Gò Vấp

Đây là xưởng may mà 1FIX™ đã từng cung cấp dịch vụ sửa chập điện 3 pha thời gian trước (xem tại đây), tuy nhiên tại thời điểm đó chỉ là khắc phục tạm thời để tránh gián đoạn sản xuất. Để đảm bảo không bị sự cố và an toàn cho thiết bị điện, 1FIX™ đã đề xuất khách hàng nâng cấp hệ thống dây cáp điện 3 pha cho toàn bộ nhà xưởng.

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”4494″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”5% 5% 5% 5%” max_width=”520px”]

Từ buổi chiều, các vật tư thi công đã được tập kết tại các địa điểm, nhân viên kỹ thuật điện của 1FIX™ bắt đầu kiểm tra và lên phương án thi công.

Do xưởng may không thể dừng sản xuất nên kế hoạch thi công là sau 17:00, thời điểm công nhân đã nghỉ, mặt bằng thi công thuận lợi cho việc triển khai công việc.

Có 2 nhiệm vụ chính trong công việc lần này là thi công, lắp đặt hệ thống dây cáp điện và đấu nối tủ điện 3 pha.

[/col]

[/row]
[gap]

[ux_image_box img=”4496″]

Tiến hành đi dây cáp điện chuyên dụng CXV 90, CXV 50, CV 750 vào  máng cáp, hộp bảo vệ.

Do đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật khác nhau, nên trong quá trình thi công cần đến 3 loại cáp tiêu chuẩn khác nhau.

[/ux_image_box]
[gap]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4493″ image_height=”56.25%”]

Thi công lắp đặt cáp điện

Thi công trong bóng tối, vì phải cắt điện.

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”4499″ image_height=”56.25%”]

Đấu nối tủ điện 3 pha

Thi công trong bóng tối, vì phải cắt điện.

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

một số hình ảnh thực tế trong quá trình thi công điện 3 pha cho nhà xưởng

[ux_slider]

[ux_image id=”4503″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4498″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4516″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4525″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4506″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4507″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4508″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4509″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4510″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4513″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4516″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4518″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4520″ height=”56.25%”]

[ux_image id=”4493″ height=”56.25%”]

[/ux_slider]
[gap]

[block id=”4204″]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]