Cập nhật thông tin đối tác

CHÚ Ý: Vui lòng đọc kỹ lại chính sách để tránh mất thời gian của cả 2 bên: https://1fix.vn/chinh-sach-hop-tac-danh-cho-tho-don-vi-khac/

Chúng tôi sẽ không hồi âm các yêu cầu hợp tác không nằm trong phạm vi chương trình. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian với One Fix.